המרת סלילים לענן ולמחשב

במדריך הבא נסקור את תכונותיו העיקריות של הסרט המגנטי - סלילי הקלטה מגנטיים 1/4

הסרט המגנטי (רבע אינצ') בנוי משני חלקים עיקריים. הציפוי והגב  המודבקים ביניהם. הצפוי הינו החלק של הסרט הבא במגע עם ראש הרשמקול והוא מורכב מגרגירי תחמוצת ברזל 

התכונות המגנטיות של גרגירים אלה קובעות את התכונות המגנטיות של הסרט. גודל הגרגירים, צורתם וכן כמות הגרגירים ליחידת שטח של הסרט קובעים את איכות הסרט המגנטי 1/4 . בהתאם לניסיונות ולחישובים שנעשו על ידי מדענים תלויה עצמת הקול המתקבלת מהסליל המגנטי ביחס ישר לעצמת המגנטיות השיורית בסרט. כלומר, ככל שהמגנטיות השיורית גדולה יותר באותה מידה גדלה עצמת הקול. עוצמת המגנטיות השיורית, דהיינו אותה מגנטיות אשר נשארת בסרט הרבע אינצ' לאחר שמגנטנו אותו, נקבעת על ידי עצמת המגנטיות השיורית של הגרגירים. נמצא כי סוג התחמוצת, צורת הגרגירים וכוון הנחתם על הסליל רבע אינצ' הם המשפיעים על עצמת המגנטיות השיורית. ככל שכמות הגרגירים המונחת בשטח מסוים של הסרט המגנטי גדולה יותר, גדול המספר של החלקיקים התורמים לשטף המגנטי ואיתו גדלה עצמת המגנטיות השיורית. עובי שיכבת הציפוי נע בין 4 עד 15 אלפיות של מ"מ, בהתאם לסוגי הסרטים המגנטיים השונים

הציפוי מודבק לבסיס הסליל 1/4 אינצ' בעזרת חומר מאחז מתאים. טיבו של החומר המאחז קובע את טיבם של חלק רב מהתכונות הפיסיקליות של הסרט, במיוחד את שחיקות סרט ההקלטה המגנטי ואורך חייו. החומר המאחז חייב לאפשר צימוד טוב בין הגרגירים. אסור שהחומר הזה יהיה רך מדי כי אז יתלשו מהסליל גרגירי התחמוצת בקלות יתרה והסרט המגנטי ישחק מהר מאוד.

מאידך, אסור לו להיות קשה או פריך מדי כי אז אנו מפסידים מתכונות האלסטיות של הסרט המגנטי וכל כיפוף של הסרט המגנטי ישפיע עליו לרעה

למעשה, טיבו של החומר המאחז קובע את אורך חייו של הסרט המגנטי

כדי להבין זאת אנו צריכים לזכור שקיים חיכוך מסוים בין הראש המגנטי של הרשמקול לבין הסליל רבע אינצ' העובר עליו. חיכוך זה נובע בעיקר מקיום גבשושיות קטנות מאוד הואיל ופני השטח אינם חלקים במידה מספקת. גבשושיות אלו קיימות הן על הסרט המגנטי 1/4 אינצ' והן על הראש. לא ניתן לראותן בעין רגילה אולם בדיקה מיקרוסקופית ואפילו בדיקה בעזרת זכוכית מגדלת טובה תגלה על נקלה עובדה זו

בשעת מעבר הסליל על הראש מתחככות הגבשושיות וקיימת נטיה של קריעת חלקיקי חומר קטנים הן מהראש והן מהסרט המגנטי. לקריעה זו של החלקיקים אנו קוראים השתחקות, כלומר קיימות השתחקויות הן של ראש הרשמקול והן של הסליל המגנטי הנע עליו. החלק של ראש הרשמקול הבא במגע עם הסרט המגנטי מושחז בצורה עדינה מאוד כדי להקטין תופעה זו עד למינימום. אשר לסרטים קיימות שיטות שונות לייצורם כדי לקבל חיכוך מינימאלי

צרו קשר עכשיו להצעת מחיר או צלצלו 03-5610368

 

 

ברור שעל מנת לקבל חיכוך מינימאלי יש לייצר סרטים מגנטיים אשר שטח פניהם, הבא במגע עם ראש הרשמקול, יהיה חלק ככל האפשר ואמנם משתדלות החברות השונות –  SCOTCH, BASF, AGFA, AMPEX, המייצרות סרטים להגיע להחלקה מקסימלית. אולם כאן קיימת הגבלה בטיב ההחלקה אליה ניתן להגיע בעיקר בגלל מבנה שכבת הצפוי שהוא מבנה של חלקיקים המודבקים ביניהם

שיטה שניה (אשר ננקטה על ידי חברת M3 היצרנית של חברת Scotch) הינה תוספת חומר שימון מיוחד לחומר המאחז. חומר שימון זה פועל כמו שימון מקובל בין חומרים מכניים. הוא גורם להקטנת החיכוך בין הסרט המגנטי לבין הראש, ועל ידי כך לשחיקה קטנה של השניים

שיטה אחרת יקרה יותר וטובה יותר הנהוגה על ידי חברת M3 היא שיטת ה"סנוויץ". בשיטה זו מוסיפים שכבת פלסטיק דקה מאוד על חומר הציפוי ולכן אין בעצם מגע בין הציפוי שעל הסליל לבין הראש אלא בין שיכבת הפלסטיק לבין הראש. דבר זה מקטין במידה רבה את החיכוך ושומר על הראש המגנטי

שחיקות זו הן של הראש והן של הסרט המגנטי הינו גורם בעל משמעות רבה לגבי חובבי הקלטות

בחירת סליל מגנטי רבע אינצ הגורם לחיכוך רב יותר, גורם לשחיקת הראש המגנטי שהינו אחד הגורמים העיקריים הקובעים את איכות ההקלטה וההשמעה. שחיקתו מורידה את איכות הרשמקול במידה ניכרת

מאידך גורם הדבר לשחיקת הסרט ולהקטנת אורך חייו במידה ניכרת. השתחקות זו גורמת לפיזור גרגירי תחמוצת הברזל שהינו חומר קשה לאזורים עדינים ברשמקול

אורך חיי הסליל המגנטי נמדד בעזרת גודל הנקרא השתחקות הציפוי (Coating weariability). גודל זה מודד כמה פעמים ניתן להריץ סרט מסוים יותר מאשר סרט סטנדרטי, כדי שעצמת הקול המתקבלת תרד באותו ערך עבור שני הסרטים. עבור סרט שהוכנס בו חומר שימון, מספר הפעמים גדול פי 15 מאשר בסרט הרגיל

עבור סרט מסוג "סנוויץ'" מספר הפעמים גדול פי 30 מאשר בסרט הסטנדרטי

חשוב עוד להזכיר שאורך חיי הסרט שדיברנו עליו עד כה מתייחס רק למספר הפעמים בו הרצנו את הסרט ואינו מתייחס כלל לתקופת האחסנה שלו. על האחסנה נדבר עוד בהמשך אולם כאן נזכיר שע"י אחסנה נכונה וטיפול נאות בעת האחסנה ניתן לשמר את האותות המוקלטים בסרט לתקופת זמן ארוכה מאוד ללא פגם

הגב של הסרט הוא החלק הקובע את תכונותיו הפיסיקליות של הסרט המגנטי. החומרים העיקריים המשמשים לכך הם הפולייסטר, האצטט וה- P.V.C.

התכונות הפיסיקליות החשובות הם חוזק לקריעה, עמידות בפני שינויי לחות ועמידות בפני שינויי טמפרטורה. הן הפולייסטר והן ה- P.V.C מראים בקרוב אותן התכונות, כאשר הפולייסטר עולה מבחינה זו על ה- P.V.C. האצטט לעומתם הינו אמנם זול יותר ואולם תכונותיו המכניות וכן עמידותו בפני לחות וטמפרטורה הינם גרועים בהרבה יותר

אפשר להיווכח כי הכוחות הדרושים לקריעת סרט הינם גדולים יחסית. בדרך כלל הסרט מתקלקל בכוחות קטנים מהכח הדרוש לקריעה. מאמץ יתר של הסרט גורם לכיפופו וכן להתארכות יתר

אם ניקח סרט מסויים ונמתח אותו בכוחות שונים נראה כי במקרה של כוחות קטנים המופעלים עליו מתארך הסרט בשעת המתיחה ואולם כאשר נפסיק את הכח המותח יחזור הסרט לאורכו ההתחלתי. אולם מעבר לערך מסויים של כח, "נכנע" הסרט ואחרי המתיחה נשארת בו התארכות שיורית. הכח הגבולי המוזכר הוא הכח המקסימלי בו אנו יכולים למתוח את הסרט בלי להזיק לו

תכונה אחרת חשובה של הסרט היא התנגדותו לכח פתאומי חזק הפועל עליו לזמן קצר. תכונה זו נמדדת בעזרת האנרגיה המושקעת בקריעה של סרט על ידי מתן משיכה פתאומית בעזרת כח חזק. חוזקו של הסרט נקבע כאמור על ידי סוג החומר ממנו עשוי הגב ועל ידי  עוביו של הגב

ברור כי העובי קובע גם את האורך המקסימלי של הסרט אותו נוכל ללפף על גלגל בעל קוטר מסוים. סרט ארוך יותר על גלגל נתון פרושו עובי קטן יותר ומכאן חוזק קטן יותר של הסרט

בעת המרת אודיו / המרת סאונד או המרת סלילים מגנטיים אנו נתקלים בסוגים שונים של הקלטות משום שקיים סווג מסוים של הסרטים השונים בהתאם לעוביים או בהתאם לאורך הסרט המתאים לגלגל בעל קוטר מסוים. הסיווג להמרת סאונד נעשה לפי הטבלה הבאה:

עובי במ"מסוג
0.048Standard play
0.035Long play
0.025Double play
0.018Triple play
0.013Quadraple play

שימור ואחסנה של סרטים מגנטיים

עדיין לא מאוחר לאחסן את הסרטים במקום טוב בהחלטתכם לחכות עם המרת האודיו / המרת הסרטים

אנשים רבים הבחינו ללא ספק בעובדה, כי ניתן להשמיע הקלטה מסוימת פעמים רבות מבלי שהיא תיפגם ואולם אחסנתו של סרט ואפילו לתקופה קצרה, גורמת לעתים לירידה ניכרת באיכות ההקלטה יחסית לזו שקדמה לאחסנה. צורת האחסנה של הסרט הינה אפוא בעלת חשיבות רבה ביותר עבור חובבי נאמנות גבוהה. ננסה במאמר זה לסקור את הצעדים בהם יש לנקוט לגבי ההקלטות אשר על איכותן אנו רוצים לשמור למשך תקופה ארוכה

כאשר בדעתנו ללפף סרט, אותו אנו מתכוונים לאחסן לתקופה ממושכת, רצוי מאוד שהליפוף יבוצע במהירות נמוכה, דהיינו במהירות ההשמעה. ליפוף הסרט במהירות גבוהה גורמת לכך שהסרט ילופף במתיחות גבוהה ובלתי קבועה

מתיחות זו גורמת לשינויים באורך הסרט המאוחסן וכן להיצמדות יתר בין השכבות עד כדי כך שהן נדבקות ביניהן

כידוע, מושפעים מאוד הסרטים שגבם אצטט משינוי טמפרטורה ושינוי לחות, מה שאין כן בסרטים העשויים מ- P.V.C ומפולייסטר. שינוי לחות וטמפרטורה גורמים למתיחויות גדולות יותר בסרטים שגבם אצטט וכבר ראינו לעיל את השפעתם המזיקה של מתיחויות אלה ולכן אנו ממליצים כי סרטים המיועדים לאחסנה ממושכת יהיו אך ורק סרטים שבסיסם פולייסטר ו- P.V.C.

מאותה סיבה רצוי מאוד לשמור את הסרטים במקומות בהם אין שינויי טמפרטורה ולחות ניכרים תחום שינוי הטמפרטורות הרצוי במקומות האלה הוא OC25 . 20OC  – תחום שינויי הלחות הרצוי 60% – 40%.

בסרטים מאוחסנים קיימת תופעה של מעבר בין האותות המוקלטים של שכבה אחת לשכבות הקרובות. תופעה זו ידועה בשמה הלועזי כ- Print Through

בתרשים מתוארות שלוש שכבות של סרט מלופף. חקירת תופעת החדירה מראה שהמעבר של האותות המגנטיים נעשה משכבת התחמוצת האמצעית לשכבות שמעל ומתחת לשכבה זו

ניתן להבחין בתרשים כי המרחק בין שכבת התחמוצת האמצעית לבין פני שיכבת התחמוצת העליונה הינו קטן יותר מאשר מרחק השכבה מפני שיכבת התחמוצת התחתונה לכן המעבר בין האותות מהשיכבה האמצעית לשיכבה שמעל יהיו חזקים יותר מאשר המעבר לשיכבה שמתחת

בשעת ההשמעה של סרט כזה נשמע אם כן ברקע את האותות שחדרו לשכבה

אם הסרט היה מלופף כך שתחילתו נמצאת למעלה, נשמע ברקע תמיד את האותות הצריכים להישמע מאוחר יותר

אם הסרט מלופף כך שסופו למעלה אזי נשמע ברקע את האותות שכבר שמענו, כלומר השמיעה ברקע תהיה כאילו קיים הד של מה שנישמע קודן לכן. ההשמעה במקרה זה, נעימה יותר לאוזן ולכן באחסנה של סרט לתקופה ארוכה, רצוי לאחסנו כאשר סופו נמצא למעלה ותחילתו למטה. תופעת החדירה הנזכרת לעיל מושפעת מאוד ממשך אחסנתו של הסרט: ככל שהסרט מאוחסן יותר, החדירה הינה גדולה יותר. לכן רצוי מאוד להריץ מחדש סרטים מאוחסנים בפרקי זמן קבועים הואיל ועל ידי כך קטנה השפעה זו במידה ניכרת

קיימים סרטים אשר תוכננו במיוחד להיות עמידים יותר מסרטים אחרים לתופעת החדירה. סרטים אלה נקראים LOW PRINT TAPES (סרטים לחדירה נמוכה). תופעת החדירה בהם קטנה פי 2 מאשר בסרטים אחרים. מומלץ אפוא להשתמש בסרטי LOW PRINT להקלטה של תכנית אשר רוצים לשמור אותה זמן רב

גורם אחר העוזר לחדירה הם שדות מגנטיים – ולו גם החלשים ביותר – הקיימים בסביבתם של הסרטים המשומרים. מקורם של השדות המגנטיים במגנטים קבועים הנמצאים בקרבת הסרט או בתילים בהם זורם זרם חשמלי כל שהוא. חשוב אם כן לשמר את הסרטים במקומות מרוחקים מתילי חשמל וממגנטים

עובי קטן של גב הסרט, טמפרטורה גבוהה, מתיחות גבוהה של הסרט המלופף הגורמת להצמדה בין השכבות – כל אלה משפיעים על הגדלת התופעה הנזכרת לעיל

את הסרטים רצוי מאוד לשמור בתוך קופסאות הגנה מתאימות. הקופסאות מגינות על קצוות הסרט מפני פגיעה. פגיעה, ולו הקלה ביותר, בקצות הסרט גורמות להקטנה רבה בחוזקו

עריכת הסרטים וניקוי רעשים בעת המרת סאונד או בעת העברת גלגלי טייפ סלילים

קיימים מקרים רבים בהם אנו רוצים לנקות את סלילי השמע, את הסרטים אשר בידינו. אנו בסטודיו האנה בי יודעים לערוך עבורכם את הסרטים, לנקות אותם מרעשי רקע ולחתוך את המקומות שבהם יש הפסקות ארוכות

 

שלומי חיון

קולנוען, תסריטאי ומפיק