You are currently viewing המרה לדיוידי & המרה למחשב
VHS , SVHS, VHS-C, 8 MM, HI 8, DIGITAL 8 , מיני דיוי , MINI DV, CF, כרטיס זיכרון , המרה מפילם 8 מ"מ ו 16 מ"מ, המרה לDVD וגם לקובץ מחשב, MICRO MV, BETA, 8 MM, 16 MM, MICROMV

המרה לדיוידי & המרה למחשב

VHS , SVHS, VHS-C, 8 MM, HI 8, DIGITAL 8 , מיני דיוי , MINI DV, CF, כרטיס זיכרון , המרה מפילם 8 מ"מ ו 16 מ"מ, המרה לDVD וגם לקובץ מחשב, MICRO MV, BETA, 8 MM, 16 MM, MICROMV

סטודיו האנה בי – מחירון המרות מעודכן

להלן המחירים המעודכנים להמרה לוידאו, המרה למחשב, המרה לדיוידי ועוד – המחירים  כוללים מע"מ

המרה

לקובץ מחשב

המרה ל- DVD

המרה לDVD  וגם לקובץ מחשב

משך הקלטה

סוג קלטת

55ש"ח

55 ש"ח

65  ש"ח

עד 64 דקות

VHS-C, (8mm, HI8, Digital8)

55 ש"ח

 

55  ש"ח

65  ש"ח

עד 120 דקות

VHS , SVHS
 קלטות וידאו רגילות

55 ש"ח

44 ש"ח

55ש"ח

44 ש"ח

65ש"ח

45 ש"ח

עד 64 דקות

מיני דיוי MINI DV

MICROMV

תוספת של 10 שקלים

תוספת של 10 שקלים

תוספת של 10 שקלים

תוספת מחיר לכל שעתיים נוספים.

VHS , SVHS
 קלטות וידאו רגילות

55 ש"ח

55  ש"ח

65 ש" ח

עד 90 דקות

כרטיס זיכרון או קבצים

55 ש"ח

55 ש"ח

65  ש"ח

ללא הגבלה

טייפ אודיו ותקליט

 

 

הצעה בטלפון

לפי דקה

המרה מפילם 8 מ"מ ו 16 מ"מ

לחצו עכשיו להצעת מחיר מיידית

שלומי חיון

קולנוען, תסריטאי ומפיק