צילום קורסים דיגיטליים | משרד הבריאות | מסר

יום עיון למרכזות הדרכה בנושא COVID 19 במוסדות טיפול גריאטריים

covid 19 corona

ברכות והצגת הפרויקט // גב' אורנה דיבון אופיר,מסר-המרכז הארצי לסימולציה רפואית // ד"ר אלזה לבון וגב' סימה אזולאי, מנהל הסיעוד, משרד הבריאות-מאי 2020

שגרה בצל קורונה במסגרות הגריאטריות // ד''ר אירית לקסר וגב' צפי הלל דיאמנט, אגף גריאטריה, משרד הבריאות- מאי 2020

COVID 19- וירוס קורונה, בא לשכונה בחור חדש//ד"ר פנינה שטרית, היחידה למניעת זיהומים, משרד הבריאות- מאי 2020

מניעת זיהומים, התנהגות אספטית בסביבת סיוע ב- ADL והבדל מאירוע התפרצות// גב' סמירה מסראוה, היחידה למניעת זיהומים, משרד הבריאות- מאי 2020

מערכת החיסון בגיל השלישי // פרופ' אנה זיסברג, החוג לסיעוד אוניברסיטת חיפה-מאי 2020

המדיה הדיגיטלית בשירות המטפלים באוכלוסייה בגיל השלישי// גב' אורית שחר, ג'וינט-אשל- מאי 2020

המדיה הדיגיטלית בשירות המטפלים באוכלוסייה בגיל השלישי// גב' אנה ליפשיץ אגמון, קמפוס IL -מאי 2020

תזונה והשפעתה על המערכת החיסונית בזקנה// גב' יוספה כחל, המחלקה לתזונה, משרד הבריאות- מאי 2020

ניידות והשפעתה על המערכת החיסונית בזקנה// גב' יעל רותם גלילי, המחלקה לפיזיותרפיה, משרד הבריאות- מאי 2020

בריאות נפשית, זקנה והתמודדות בימי קורונה// מר גבי פרץ, המערך הפסיכולוגי, משרד הבריאות – מאי 2020

תמיכה וחיזוק החוסן במוסדות לקשישים בימי קורונה// גב' מלכה פרגר, השירות לעבודה סוציאלית, משרד הבריאות- מאי 2020