צילום קורס דיגיטלי | לשכת רואי החשבון בישראל

צילום קורס דיגיטלי, צילום הרצאה, צילום קורס מכוון, צילום קורסים דיגיטליים

מע''מ - ההלכה והמעשה

של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה בראשות רו"ח אלינה פרנקל רונן, מ"מ ומשנה לנשיאה מרכזת מקצועית: רו"ח ועו"ד גב' ליאת נויבירט-פייג,סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות ועדת המיסים (לענייני מע"מ)

 

עינת מירון על סיכוני אבטחת מידע וסייבר ותקנות הגנת הפרטיות

נגן וידאו

צילום קורס דיגיטלי - סטודיו האנה בי

עינת מירון - יועצת מומחית ל-- CLevel בתחום Resilience Cyber

מלווה מנהלים וארגונים בהערכות והתמודדות יעילה ומדוייקת יותר עם אירועי סייבר בהיבט העסקי. משמשת כמנטורית למנהלי אבטחת מידע כנגד איום הסייבר. משמשת כחברת שולחן עגול בדיוני מערך הגנת הסייבר ומרצה בכנסים,ISACA  של איגוד הטכנולוגיות, אקדמיה  ועוד.