צילום קורסים דיגיטליים | לשכת רואי החשבון בישראל

מע''מ - ההלכה למעשה

של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה בראשות רו"ח אלינה פרנקל רונן, מ"מ ומשנה לנשיאה מרכזת מקצועית: רו"ח ועו"ד גב' ליאת נויבירט-פייג,סגנית נשיאה, יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף ראשות ועדת המיסים (לענייני מע"מ)

 

איריס שטרק, רו''ח - נשיאת הלשכה - סוגיות מעמ מיוחדות במלכ''רים